Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie dla jedenego z rodziców, w przypadku korzystania z ulgi na dziecko. Tylko jeden rodzic może skorzystać z ulgi.